РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК В США

Реєстрація торгової марки в США. Регістрацію торгових марок в США здійснює Бюро Патентів і Торгових Марок США – USPTO (United States Patent and Trademark Office). Подати заявку може як резидент, так і нерезидент США. Процедура реєстрації триває, як правило, близько 1,5 років. Як і в інших країнах, в США реєстрація торгової марки не є обов’язковою для використання його на даній території. Але поряд з цим, така федеральна реєстрація дає незаперечні переваги. Впершу чергу до таких переваг відноситься можливість захищати права на дану торговельну марку в разі їх порушення третіми особами, оскільки власник торгової марки має виняткове право на законних підставах використовувати її на свій розсуд щодо зареєстрованих і однорідних товарів і/або послуг.

Також власник торгової марки має можливість перешкоджати реєстрації подібних позначень для однорідних товарів  послуг третіми особами.

Види позначень, яким не надається правова охорона в США

 • Знаки, які складаються з або включають в себе зображення прапора, герба та інших державних емблем США або інших країн;
 • Знаки, які можуть ввести в оману споживачів;
 • Описові знаки;
 • Знаки, які тотожні або схожі з уже зареєстрованими товарними знаками в США;
 • Знаки, які складаються з або включають в себе ім’я, портрет, підпис відомих особистостей без їх згоди.

Особливості реєстрації ТМ в США:

У той час як в більшості країн реєстрація торгової марки діє протягом 10 років від дати подання заявки, в США цей термін відраховується від дати реєстрації. Термін дії торгової марки може бути продовжений ще на 10 років необмежену кількість разів.

Вартість продовження торгової марки в США становить від 1 026 USD. У цю вартість включено подача декларації з доказом використання торгової марки (Declaration of Use).

Однією з головних особливостей є вибір підстави для подачі заявки. У законодавстві США існують кілька положень, що описують підстави для подачі заявки, а саме:

1) Комерційне використання (Use in commerce) – торгова марка на момент подачі заявки вже комерційно використовується на території США;

2) Намір використовувати (Intend to use) – заявка подається до початку фактичного комерційного використання торгової марки на території США. При подачі заявки подається відповідна декларація про намір використовувати знак, однак протягом 6 місяців після отримання повідомлення про дозвіл реєстрації торгової марки (Notice of Allowance) повинна бути подана декларація, яка підтверджує початок комерційного використання марки. Якщо така декларація не може бути подана в рамках 6-місячного терміну, заявник шляхом подачі відповідного клопотання може продовжити строк для подання такої декларації ще на 6 місяців;

3) Іноземна заявка (на підставі паризької Конвенції) – заявка на тотожний знак для тих же товарів і / або послуг вже подана в іншій країні-учасниці Паризької конвенції. Для використання цієї підстави для подачі заявка в США повинна бути подана протягом 6 місяців від дати подання іноземної заявки;

4) Іноземна реєстрація – тотожний знак для тих же товарів і / або послуг вже зареєстрований в іншій країні;

5) Міжнародна Реєстрація (на підставі Мадридської Угоди) – тотожний знак для тих же товарів і / або послуг отримав міжнародну реєстрацію і необхідне територіальне розширення в США.

Перераховані підстави дають тільки загальне уявлення про підстави подачі, при цьому існує безліч особливостей, які необхідно враховувати при виборі такої підстави в кожному конкретному випадку.

Етапи реєстрації торгової марки в США:

 1. Вибір формату торгової марки: стандартний, стилізований або звуковий. Визначення переліку товарів і/або послуг, для яких буде застосовуватися товарний знак.
 2. Попередній пошук торгової марки на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими товарними знаками в USPTO.
 3. Вибір підстави для подачі заявки на реєстрацію. Подача заявки. Оплата мит за подачу заявки.
 4. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний номер і дана заявка направляється експертам для проведення експертизи. Цей процес може зайняти кілька місяців. Експертиза визначає, чи відповідає заявлене позначення встановленим вимогам. У разі відмови в реєстрації, протягом 6 місяців заявник має право надати у відомство аргументовану відповідь.
 5. Якщо по заявці не було відмови в реєстрації або відмови були подолані, заявка публікується в Офіційному віснику (Official Gazette – щотижнева публікація USPTO). Протягом 30 днів від дати публікації (а в разі подання відповідного клопотання – і протягом більш тривалого терміну) будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації торгової марки.
 6. У разі відсутності заперечень або їх успішного подолання, за заявкою, опублікованій на підставах використання знака, іноземної реєстрації або міжнародної реєстрації видається свідоцтво про реєстрацію.
 7. Якщо заявка була подана на підставі намірів використання, за заявкою видається рішення про видачу свідоцтва. Протягом 6 місяців від дати рішення заявник повинен надати докази використання торгової марки (Statement of Use) або клопотання про продовження терміну для надання доказів.
 8. Якщо докази використання, на думку експертизи, відповідають встановленим вимогам, за заявкою видається свідоцтво про реєстрацію.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію власник торгової марки стає власником зареєстрованого об’єкта інтелектуальної власності – торгової марки і має право розпоряджатися ним на свій розсуд, а також дозволяти і забороняти використання знака третім особам.

Також в США існує вимога обов’язкового використання торговельної марки щодо всіх товарів і / або послуг, для яких знак був зареєстрований. Так, на п’ятому році дії торгової марки повинна бути подана відповідна декларація з доказом використання товарного знака (Declaration of Use) або пояснення з зазначенням поважної причини невикористання (Excusable Nonuse).

Leave a comment