Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

Онлайн університет AGGR University,

Міжнародна асоціація трансферу технологій,

Інформують Вас, що 15 березня 2021 р. проводиться І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України».

Планується робота за напрямками:

 1. ОСВІТА
 • Освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту. Компетентністний підхід в підготовці спеціалістів.
 • Дистанційна освіта у вищий школі.
 • Проблеми підготовки фахівців.
 • Методичні основи виховного процесу.
 • Стратегічні напрями реформування системи освіти.
 • Сучасні методи викладання.
 • Соціальна педагогіка.
 1. ЕКОЛОГІЯ
 • Екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку.
 • Безпека атомної енергетики, горіння речовин.
 • Екологічна безпека.
 • Глобальні та регіональні екологічні проблеми
 • Охорона природних комплексів
 • Інтегроване управління природокористуванням
 • Імплементація Європейського екологічного права
 • Альтернативні (відновлювані) джерела енергії.
 • Проблеми надійності та енергозбереження.
 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
 • Сучасні технології управління.
 • Банки та банківська система.
 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 • Фінансові відносини.
 • Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
 • Управління трудовими ресурсами.
 • Маркетинг та менеджмент.
 • Облік та аудит.
 • Математичні методи в економіці.
 • Економіка промисловості.
 • Економіка підприємства.
 • Логістика.
 • Економіка АПК.
 • Регіональна економіка.
 • Економічна теорія.
 • Державне регулювання економікою.
 • Макроекономіка.
 1. ПРАВО
 • Історія держави та права.
 • Адміністративне і фінансове право.
 • Охорона авторських прав.
 • Трудове право та право соціального забезпечення.
 • Карне право та кримінологія.
 • Боротьба з економічними злочинами.
 • Екологічне, земельне та аграрне право.
 • Конституційне право.
 • Цивільне право.
 • Господарське право.
 • Криміналістика та судова медицина
 • Підприємницьке та банківське право.
 • Кримінально-процесуальне право.
 1. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Комп’ютерна інженерія.
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Програмне забезпечення.

Інформаційна безпека.

 1. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 • Металургія
 • Гірництво
 • Машинознавство
 • Електротехніка
 • Теплотехніка
 • Гідротехніка
 • Радіотехніка
 • Будівництво
 1. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
 • Соціальні комунікації. Медіа.
 • Журналістика. Теорія та історія журналістики
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 • Соціальна інформатика. Прикладні соціально-комунікаційні технології.
 • Реклама.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінках за адресою: https://itta.info

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Останній термін подання статтей – 14 березня 2021 р. (включно).

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику безкоштовна.

Обсяг статті – 2-3 сторінки. Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою https://itta.org.ua/ натиснувши на слова «ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ПІБ автора

Місто

за зразком Іван Петренко

 (Київ, Україна)

Секція, підсекція за зразком ЕКОЛОГІЯ

(Екологічна безпека)

Назва статті (великими літерами)

Текст статті

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])

Література:

 1. Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух. – Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
 2. Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович.

Увага!

Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь. 

До участі у конференції приймаються статті обсягом від 2 до 3 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: ittaukraine@gmail.com (тема повідомлення: 14 березня 2021 р.

Увага! Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це. І ми Вам його надішлемо електронною поштою протягом двох тижнів після завершення проведення конференції.

Адреса оргкомітету:

03083, м. Київ, Голосіївський район, вул. Пирогівський шлях, 34, корпус 1, офіс 420/1.

Координатор  – Жукова Олена Григорівна

Контактні телефони: (063) 813 60 63.

РОБОТИ ОБСЯГОМ більше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!

Організатори та партнери

Співорганізатори

Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури

КНУБА - Кафедра "Охорони праці і навколишнього середовища"