РЕЗУЛЬТАТИ І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

600+

Авторів

24

Спікери

8

Годин

Шановні викладачі, аспіранти, студенти, науковці!

Міжнародна асоціація трансферу технологій

Київський національний університет будівництва і архітектури

Мала академія наук

AGGR University

 

Інформують Вас, що 16 червня 2021 р. проводиться ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України».

Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

Планується робота за напрямками:

 1. ОСВІТА
 • Освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту. Компетентністний підхід в підготовці спеціалістів.
 • Дистанційна освіта у вищий школі.
 • Проблеми підготовки фахівців.
 • Методичні основи виховного процесу.
 • Стратегічні напрями реформування системи освіти.
 • Сучасні методи викладання.
 • Соціальна педагогіка.
 1. ЕКОЛОГІЯ
 • Екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку.
 • Безпека атомної енергетики, горіння речовин.
 • Екологічна безпека.
 • Глобальні та регіональні екологічні проблеми
 • Охорона природних комплексів
 • Інтегроване управління природокористуванням
 • Імплементація Європейського екологічного права
 • Альтернативні (відновлювані) джерела енергії.
 • Проблеми надійності та енергозбереження.
 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
 • Сучасні технології управління.
 • Банки та банківська система.
 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 • Фінансові відносини.
 • Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
 • Управління трудовими ресурсами.
 • Маркетинг та менеджмент.
 • Облік та аудит.
 • Математичні методи в економіці.
 • Економіка промисловості.
 • Економіка підприємства.
 • Логістика.
 • Економіка АПК.
 • Регіональна економіка.
 • Економічна теорія.
 • Державне регулювання економікою.
 • Макроекономіка.
 1. ПРАВО
 • Історія держави та права.
 • Адміністративне і фінансове право.
 • Охорона авторських прав.
 • Трудове право та право соціального забезпечення.
 • Карне право та кримінологія.
 • Боротьба з економічними злочинами.
 • Екологічне, земельне та аграрне право.
 • Конституційне право.
 • Цивільне право.
 • Господарське право.
 • Криміналістика та судова медицина
 • Підприємницьке та банківське право.
 • Кримінально-процесуальне право.
 1. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Комп’ютерна інженерія.
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Програмне забезпечення.
 • Інформаційна безпека.
 1. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 • Металургія
 • Гірництво
 • Машинобудівництво
 • Електротехніка
 • Теплотехніка
 • Гідротехніка
 • Радіотехніка
 • Будівництво
 • Матеріалознавство
 1. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
 • Соціальні комунікації. Медіа.
 • Журналістика. Теорія та історія журналістики
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 • Соціальна інформатика. Прикладні соціально-комунікаційні технології.
 • Реклама.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінках за адресою: https://itta.info

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Останній термін подання статтей13 червня 2021 р. (включно).

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику сладає 50 грн.

Реквізити для оплати публікації будуть відправлені після прийняття рішення оргкомітетом про включення матеріалів.
Оплату слід провести протягом трьох робочих днів після рішення про прийняття матеріалів та отримання реквізитів для оплати.

Обсяг статті – 2-5 сторінки. Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою https://itta.org.ua/ натиснувши на слова «ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Буня Ольга Іванівна

студент 3 курсу, спеціальність 101 «Екологія»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Секція, підсекція за зразком ЕКОЛОГІЯ (Екологічна безпека)

Назва статті (великими літерами)

Текст статті

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1])

Література:

 1. Музичко І. І., Нафта і газ України, ВАТ «Укрнафта», Київ, 1997. Вісник НАН України.
 2. Шпак О. Г. Нафта та нафтопродукти. К.: Ясон-К. — 2000. — 370 с.
 3. СОУ «Система екологічного керування на підприємствах НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». Основні положення». (Проект, остаточна редакція). – Київ, 2009. – 79 с

Керівник: Олешко А.Г., кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

 

Увага!

Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь за зразком:

Буня Ольга Іванівна

студент 3 курсу спеціальності 101 «Екологія»

Олешко Альона Георгіївна

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

oleshko_a@gmail.com

+380638136063

До участі у конференції приймаються статті обсягом від 2 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: ittaukraine@gmail.com (тема повідомлення: 13 червня 2021р.)

Увага! Сертифікати отримують всі учасники. Організаційний комітет надішле сертифікат електронною поштою протягом двох тижнів після завершення проведення конференції.

Адреса оргкомітету:

03083, м. Київ, Голосіївський район, вул. Пирогівський шлях, 34, корпус 1, офіс 420/1.

Координатор Жукова Олена Григорівна

Контактні телефони: (063) 813 60 63.

РОБОТИ ОБСЯГОМ більше 5 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Організатори та партнери

Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури

КНУБА - Кафедра "Охорони праці і навколишнього середовища"