Міжнародна асоціація трансферу технологій -українська некомерційна організація, заснована в 2020 році. Основна мета нашої діяльності є розробка програмного забезпечення та дослідження, аналіз, удосконалення якості програмного забезпечення.

Наша діяльність направлена на розвиток ефективної системи регулювання діяльності, об’єднувати та виражати інтереси ІТ-сфери як на українському, так і на міжнародному ринку, створити сприятливі умови для їх розвитку.

1. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (ЦІЛІ) І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Основною метою діяльності Організації є покращення середовища для ведення професійної діяльності шляхом використання трансферу технологій, розробка програмного забезпечення та дослідження, аналіз, удосконалення якості бізнес процесів, здійснення освітньої діяльності.
1.2. Головними завданнями та напрямами Організації у встановленому чинним законодавством порядку є:
• надання юридичних та бухгалтерських послуг;
• розробка та встановлення необхідного програмного забезпечення;
• організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів та навчання;
• здійснення освітньої діяльності з різними категоріями населення та юридичними особами, як самостійно, так і спільно з партнерськими організаціями;

• використання техніки контролю якості, яка включає у себе активності по плануванню тестових дій, дизайну тестів, виконанню цих тестів та аналізу отриманих даних;
• розробка власної платформи для розміщення та знаходження проектів у сфері програмного забезпечення;
• розробка та видання методичної літератури, розробка навчальних програм;
• створення розробки концепції піар-стратегії компанії, бренду, особистості;
• складання плану PR-активності для просування бренду на ринку;
• формування бюджету, необхідного для реалізації плану PR-активності;
• формування позитивного іміджу компанії, бренду, особистості у громадськості і цільової аудиторії;
• брати участь у створення власної платформи для розміщення та знаходження проектів;
• підбір бази спеціалістів з помітками та рейтингами у таких сферах;
• налагодження співпраці з підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, в тому числі, без статусу юридичної особи, фондами, грантодавцями, з місцевими громадами з питань діяльності Організації;
• здійснювати інші близькі до статутних види діяльності, які не заборонені законом.

Сфери компетенції діяльності Міжнародної громадської організації трансферу технологій:

Громадська організація виступає базовим майданчиком для формування загальної позиції спеціалістів різних сфер діяльності в межах розвитку трансферу технологій, а також слугує переговорним інструментом для спілкування з представниками рекламних та комунікаційних компаній, об’єднання користувачів, засобами масової інформації.
Сприяє розвитку ринку та просування етичної поведінки всіх учасників ринку, як по відношенню до користувачів, та і по відношенню до інших учасників ринку.
Наша асоціація активно приймає участь в обговоренні законопроектів, а також підтримує стійкі взаємовідносини з державними органами.

На підставі рішень членів нашої громадської організації розробляється та активно пропагандується концепція ведення розвитку саморегулювання ринку.

Наша концепція передбачає створення єдиної організації, до складу якої будуть входити члени з різноманітних суспільних організацій, учасників ринку. Така організаційна структура зможе здійснювати наступні функції:

Члени громадської організації

Відповідно до статуту членами громадської організації можуть бути фізичні особи, які об’єднуються відповідно до інтересів, визначають та виконують вимоги чинного Статуту, своєчасно сплачують членські внески.

Членство в Міжнародній громадській організації трансферу технологій чинне після прийняття відповідного рішення Правління ГО.

В громадській організації встановлено дві категорії членства:

  • Дійсні члени, які мають право вирішального голосу;
  • Асоційовані члени, які мають право дорадчого голосу.

Заповнення онлайн анкети для вступу

Ми ретельно дбаємо про безпеку особистої інформації.

Сплата членських внесків

Сплатіть необхідні членські внески, які надішле Вам громадська організація після отриманні анкети.

Схвалення правлінням

Кожного місяця на зборах правління Громадської організації здійснюється схвалення анкет кандидатів. На розгляд подаються лише анкети тих заявників, які виконали всі умови вступу.

Сучасний трансфер технологій дозволяє спростити, змінювати на краще життя сучасної людини. Проте, однією з найбільших складнощів розвитку – переконати автора ідеї втілити свою ідею в життя до кінця, до кінцевого продукту. Авторська ідея повинна пройти цілу естафету починаючи з створення та закінчуючи доступністю для споживача. Більшість впевнені, що трансфер технологій повинен втілюватися лише в області високих технологій. Розвиток трансфер технологій необхідна складова існування ринкових відносин в сучасній державі та запорука розвитку інтелектуальної власності, яка лежить в основі євроінтеграції. Наша ІТТА була створена з метою покращення розвитку таких технологій. Долучайтесь до нашого конкурсу та забезпечте покращення нашого майбутнього

Артем Гончаренко

Президент ITTA

Ми постійно підвищуємо свою кваліфікацію та навички