Чи можна розголошувати персональні дані?

Персональні дані – це інформація про фізичну особу, цивільна правоздатність якого виникає в момент народження та припиняється в момент смерті. Також до конфіденційної інформації може відноситись інформація про юридичну особу, це може бути інформація технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Вільно може поширюватись інформація про фізичних та юридичних осіб, яка є відкритою відповідно до чинного законодавства. Також конфіденційна інформація про особу може поширюватись у випадку надання згоди на поширення або самостійно поширила інформацію серед необмеженого кола осіб.

Частина друга статті 14 Закону «Про захист персональних даних» дозволяє поширення персональної інформації у випадках, встановлених Законом для забезпечення національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Розпорядник у кожній конкретній ситуації повинен оцінити збалансувати та вирішити пріоритетність інтересів з урахуванням вимог частини сьомої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації».