Вуглецевий податок для підприємств

Проблема зміни клімату одна з найважливіших екологічних проблем, яка на сьогоднішній день стоїть перед світовою спільнотою, оскільки вона може призвести до незворотних наслідків як для довкілля, так і для суспільства. Провідні вчені світу дійшли висновку, що підвищення глобальної температури не має перевищити 2°C, оскільки цей показник є переломним моментом для кліматичної системи планети.
З 90-х років концентрація парникових газів в Україні значно знизилась, проте ми досі відносимось до 20 держав, які мають найвищі викиди СО2. Серед основних винуватців такої ситуації – металургійна, хімічна, паливно-енергетична та нафтогазовидобувна промисловість.
Ідея збору податків за викид СО2 виникла в ЄС, де виробники з 2005 року купують квоти на викиди СО2. В країнах ЄС проходить активне обговорення та розробка нових змін до енергетичної стратегії ЄС.
Росія та Китай, які тримають першість з величини показника вуглевмісного показника експорту в країни ЄС почали активно обговорювати та підраховувати можливі варіанти втрат у випадку введенні податку на викиди вуглекислого газу в Європі 2021-2022 роки.