Матеріали сучасної енергетики

Ключовим напрямком в діяльності цілих галузей сучасної науки – це пошук і створення безпечних, високоефективних і економічних джерел для отримання енергії. Такі енергоресурси, як нафта чи вугілля, які широко використовувалися в останні десятиліття, чинять негативний вплив на стан навколишнього середовища не тільки під час їх використання, а й під час видобутку. Застосування цих енергоресурсів, враховуючи витрати на їх видобуток не дуже ефективно.
Енергетика тісно пов’язана з галуззю хімічних технологій, яка дозволяє здійснювати пошук нових матеріалів і розробляти засоби і методи для отримання енергії з даних матеріалів.
Хімічна технологія матеріалів в сучасній енергетиці дозволяє більш ефективно управляти і вносити нововведення в ядерно-хімічні процеси і створювати передові технології для первинної та вторинної переробки природних сировинних ресурсів. Крім того, використання цієї технології дозволяє більш ефективно здійснювати переробку ядерного палива і відходів, які виникають в результаті роботи атомної енергетики.