ITTA та ПП “Альтпапір” підписали меморандум про співпрацю

25.01.2021 ІТТА та ПП “Альтпапір” підписали меморандум про співпрацю в якому йдеться:

Метою даного Меморандуму є заохочування у прямому співробітництві у галузі екологічної освіти та досліджень між відповідними установами країни.

Сторони погодилися про співпрацю таких напрямків:

  • пропагування принципів екологічної відповідальності та розвитку екологічної свідомості, формування екологічного світогляду та сприяння розвитку екологічної культури;
  • проведення активної еколого-просвітницької та практичної природоохоронної діяльності по збереженню і відновленню довкілля;
  • залучення досвідчених вчених, викладачів, вчителів, міжнародних експертів високого наукового рівня до проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, майстер-класів тощо);
  • співпраця з іншими громадськими екологічними організаціями та сприяння розвитку партнерських зв’язків і співробітництва, в тому числі і міжнародних, у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації, інтеграції екологічної освіти до європейського та світового освітнього простору;
  • створення єдиного інформаційного простіру для обміну інформацією у галузі екологічної освіти та виховання, охорони навколишнього середовища;
  • будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.

Жодні положення не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво між Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.