Етапи процесу ліквідації компанії

Ліквідація компанії досить складна процедура, яка вимагає наявності чіткого плану дій, які дозволять попередити виникнення та забезпечити вирішення багатьох проблем на етапі планування.
Результатом процедури є припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Умовно процес ліквідації складається з таких етапів:
1. Прийняття рішення власником або акціонерами щодо добровільної ліквідації та фіксація рішення в протоколі засідання.
2. Повідомлення органу ЄДР про припинення юридичної особи.
3. Повідомлення контролюючих органів за місцем обліку.
4. Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про початок процедури ліквідації компанії.
5. Продаж активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками компанії у відповідності до розміру їх частки.
6. Закриття рахунків компанії, отримання виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо.
7. Проведення перевірки Департаментом аудиту.
8. Отримання від податкового органу та управління пенсійного фонду довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків.
9. Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, знищення печаток, штампів.
10. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення юридичної особи.