Держпраця вдосконалила процес перевірок

Держпраця вдосконалила процес відбору суб’єктів господарювання з урахуванням ризикоорієнтованого підходу для контролю діяльності на 2021 рік. Слід відмітити, що принциповою відмінністю стало використання нових Критеріїв ризику від впровадження господарської діяльності, які були затверджені постановою КМУ № 383 від 20 травня 2020 року.

Планові контрольні заходи будуть перш за все орієнтовані на тих роботодавців, які підпадатимуть під ряд наступних критеріїв:

  • настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працівника, особи суб’єкта господарювання протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
  • наявність об’єктів підвищеної небезпеки без зареєстрованої у встановленому порядку декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
  • наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати;
  • виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;
  • наявність звернень фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, проте позапланові заходи державного нагляду (контролю) не були проведені через недостатність підстав для їх проведення тощо.