Вуглецевий податок для підприємств

Проблема зміни клімату одна з найважливіших екологічних проблем, яка на сьогоднішній день стоїть перед світовою спільнотою, оскільки вона може призвести до незворотних наслідків як для довкілля, так і для суспільства. Провідні вчені світу дійшли висновку, що підвищення глобальної температури не має перевищити 2°C, оскільки цей показник є переломним моментом для кліматичної системи планети. З 90-х років концентрація парникових газів в Україні значно знизилась, проте